Aktualności

 • Modernizacja sterowań opartych na sterownikach S5
  • 21 August 2008

  Ze względu na ograniczoną dostępność podzespołów sterowników S5 Siemens zachodzi podyktowana względami serwisowymi i utrzymania ruchu konieczność wymiany systemów sterowania opartych na tych sterownikach na nowe, bazujące na sterownikach rodziny S7. Nasza firma realizuje dla jednej z hut zadanie, którego celem jest kompleksowa wymiana starego systemu sterowania opartego na nieprodukowanych sterownikach i panelach Siemens oraz stacjach Interbus. W ramach zadania dostarczamy i montujemy nowe sterowniki S7-300 oraz panele MP270, stację operatorską bazująca na oprogramowaniu zenOn i nowe stacje Interbus oraz wykonujemy oprogramowane całości systemu sterowania. Dla nowego systemu zapewniamy serwis zdalny poprzez sieć ethernet.

 • System sterowania produkcją papy izolacyjnej
  • 15 June 2008

  Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system sterowania linii produkcji papy izolacyjnej bazujący na sterowniku S7 Siemens oraz napędach prądu stałego DCS800 ABB ze sprzężeniami enkoderowymi. System realizuje współbieżności kątowe z korektą wprowadzaną z układów pomiarowych oraz pracę w trybie Master-Follower z podziałem obciążeń dla poszczególnych napędów, zgodnie z wymaganiami technologicznymi dla różnych produktów. Parametryzacja przeprowadzana jest za pomocą obiektowych paneli operatorskich.

 • Stacja uzdatniania wody z obsługą poprzez GSM
  • 20 May 2008

  Zaprojektowaliśmy i uruchomiliśmy stację uzdatniania wody obsługującą zespół pomp głębinowych i filtrów oraz realizującą funkcję utrzymania poziomu ciśnienia w rurociągu przy optymalnym doborze pomp w zależności od wartości rozbioru wody. System oparty na sterowniku S7 Siemens wyposażony został w moduł GSM, który realizuje powiadamianie administratora obiektu o statusach pracy stacji oraz umożliwia wpływ na tryby pracy za pomocą komend SMS.

 • System wizualizacji i archiwizacji danych produkcyjnych
  • 15 March 2008

  W oparciu o oprogramowanie zenOn uruchomiliśmy system akwizycji, archiwizacji, wizualizacji i analizy danych produkcyjnych dla firmy z branży przetwórstwa tworzyw sztucznych. System obejmuje wszystkie linie produkcyjne i urządzenia znajdujące się w zakładzie (łącznie 31 linii z różnymi sterownikami i protokołami komunikacji).
  Dane z poszczególnych linii są archiwizowane i analizowane m.in. za pomocą modułów Industrial Performance Analyser, Industrial Maintenance Manager i następnie udostępniane na 63" monitorze na hali produkcyjnej oraz za pomocą funkcji WEB SERVER dla użytkowników sieciowych korzytających z dowolnych przeglądarek sieciowych.
  System zarządza również magazynem części zamiennych i koordynuje działania utrzymania ruchu.

 • Sterownik palnika peletu
  • 15 February 2008

  W związku z zainteresowaniem indywidualnych użytkowników, związanych z wykorzystaniem paliw odnawialnych na potrzeby własne, prowadzimy prace nad sterownikiem mikroprocesorowym dedykowanym dla palnika peletowego oraz pomp obiegowych centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, Sterownik umożliwi optymalne spalanie peletu w trybie w pełni automatycznym.

 • Sterowanie maszyny papierniczej
  • 20 January 2008

  Przystąpiliśmy do modernizacji maszyny papierniczej w ramach której zastępujemy stare przekształtniki ASEA Tyrak najnowszymi napędami prądu stałego firmy ABB: ACS800. Będzie to pierwsze w Polsce wdrożenie tych urządzeń. W ramach modernizacji realizujemy również sterowanie procesem w oparciu o sterownik S7-300 Siemens i system wizualizacji zenOn.

 • Produkcja tworzyw termokurczliwych
  • 06 June 2007

  Firma nasza realizuje kompleksowe zadanie polegające na opracowaniu i wdrożeniu urządzeń zdawczych i odbiorczych na potrzeby przewijania rur termokurczliwych w celu usieciowania ich przy użyciu akceleratora. Przygotowujemy nowoczesny system sterowania oparty na sterownikach Siemens S7 oraz dotykowych panelach operatorskich.

 • Nowa linia produkcji peletu
  • 15 April 2007

  Przystępujemy do prac projektowych systemu sterowania dla linii peletu dla producenta deski podłogowej BARLINEK S.A. Łączna moc sterowanych urządzeń wynosi 1860kW, system zmontowany zostanie w postaci szaf sterowniczych o łącznej długości 14.4m. Dla nadzorowania procesu produkcyjnego operatorzy wyposażeni zostaną w dwa komputery, każdy z dwoma monitorami LCD. Stacje operatorskie wykonane zostana na bazie oprogramowani zenOn.

 • Kolejny system odpylania i transportu pneumatycznego
  • 25 March 2007

  Dzięki posiadanemu doświadczeniu w dziedzinie odpylania oraz transportu pneumatycznego otrzymaliśmy kolejne zadanie z tej dziedziny. Opracowujemy i wdrażamy w pełni zautomatyzowany system na potrzeby kilku ciągów produkcyjnych z zakładach płyt pilśniowych. Układ oparty będzie na sterowniku S7-300 i kilku lokalnych panelach operatorskich Touch Screen MP270 połączonych i sterowanych w sieci Profibus DP.

 • System sterowania produkcji welonu szklanego
  • 10 March 2007

  Przystępujemy do realizacji systemu sterowania produkcją welonu szklanego, opartego o sterowniki PREMIUM Schneider-Electric oraz napędy serwo Lenze. W ramach systemu sterowane będą zespoły napędów współbieżnych oraz nawijarka dwuwrzecionowa z funkcją automatycznej zmiany wrzecion bez zatrzymywania produkcji.