Przemysł papierniczy

  • System sterowania natryskami MULTIJET (2013 r.)
  • System napędowy, sterowania i wizualizacji krajarki papierniczej (2012 r.)
  • System napędowy, sterowania i wizualizacji maszyny papierniczej (2012 r.)
  • System sterowania natryskami MULTIJET (2012 r.)
  • System sterowania krajarki maszyny papierniczej (2011 r.)
  • System sterowania natryskami MULTIJET (2011 r.)
  • System sterowania grzania wlewu maszyny papierniczej (2011 r.)
  • Modernizacja systemu sterowania drzwiami suszarni maszyny papierniczej (2010 r.)
  • Komputerowa stacja diagnostyczna krajarki papierniczej (2009 r.)
  • System napędowy, sterowania i wizualizacji maszyny papierniczej (2008 r.)