Aktualności

 • Modernizacja linii obróbki płyt LVL
  • 01 December 2015

  W zakładzie wiodącego polskiego producenta płyt LVL wykonaliśmy migrację oprogramowania z CPU OMRON na CPU SIEMENS dla linii obróbczej płyt LVL. Oprogramowanie po migracji zostało w dużym stopniu zmodyfikowane w celu zpenienia większej wydajności linii i jej bezawaryjnej pracy.
  Zastosowaliśmy liniały magnetyczne by zapewnić optymalne sterowanie operacjami linii oraz optymalne zadawanie prędkości dla poszczególnych operacji z uwzględnieniem bezpieczeństwa mechanicznego maszyny.
  Zadanie wykonaliśmy w oparciu o sterownik SIMATIC S7-300 ze stacjami ET200 oraz system wizualizacji na panelach HMI. Silniki o regulowanych obrotach sterowane są za pomocą przemienników częstotliwości produkcji LS. Bezpieczne wyłączenia urządzeń zrealizowane jest za pomocą przekaźnika bezpieczeństwem Flexisoft Sick (w przyszłości rozbudowa o system bezpieczeństwa tj bramki, rygle, bariery).
  W celu komunikacji z panelami operatorskimi, stacjami ET200 i przekształtnikami częstotliwości zastosowaliśmy sieć Profinet.
  Dla systemu zapewnimy serwis zdalny poprzez sieć Internet.

 • Modernizacja systemu sterowania zwijarki sprężyn GOGAN
  • 01 November 2015

  Wykonaliśmy modernizację systemu sterowania zwijarki sprężyn GOGAN. Przestarzały dedykowany sterowanik modułowy został zastąpiony sterowaniem wieloosiowym opartym na sterowniku technologicznym SIMATIC. Napędy mechanizmów zwijarki realizowane są przez siłowniki hydrauliczne oraz osie elektryczne regulowane ze sprzężeniami zwrotnymi z liniałów i enkoderów. Dla obrotu bębna, posuwu i wysokości wózka zastosowano funkcje pozycjonowania i przekładni elektronicznych o parametrach zmienianych dynamicznie w czasie procesu produkcyjnego. Parametry procesu są wprowadzane i zapisywane w postaci receptur produkcyjnych.

  Zwijarka umożliwia zwijanie sprężyn o średnicy wewnatrznej do 280 mm z prętów o średnicy do 50mm.

 • Modernizacja sterowania prasy lnu i systemu odpylania
  • 08 August 2014

  Kolejny raz zrealizowaliśmy modernizację sterowania maszyn w zakładzie produkcji przędz
  lnianych. Modernizacja dotyczyła dwóch pras lnu i systemu odpylania Duvex i objęła
  wyeliminowanie istniejących sterowników SIMATIC S5 i zastąpienie ich sterownikami SIMATIC
  S7.

 • Modernizacja sterowania czesarki lnu
  • 21 March 2014

  W zakładzie produkcji przędz lnianych wykonaliśmy modernizację sterowania czesarki lnu.
  Modernizacja objęła wyeliminowanie istniejącego sterownika SIMATIC S5. Nowy system
  sterowania zrealizowany został w oparciu o sterownik SIMATIC S7.

 • Sterowanie krajarki papierniczej
  • 12 August 2011

  Własnie z pełnym sukcesem wykonaliśmy modernizację sterowania krajarki maszyny papierniczej, zastępując stary sterownik SIMATIC S5 i komputer operatorki Beloit nowym systemem opartym na sterowniku SIMATIC S7-400 i panelu operatorskim Siemens (www.automation.siemens.com). System współpracuje z regulatorami prędkości silników DC starej generacji, całość funkcji regulatorów realizowana jest poprzez specjalizowany moduł matematyczny. Zadanie wykonane zostało w czasie 3-dniowego postoju planowego krajarki.
  To już nasze kolejne doświadczenie w branzy papierniczej, które wraz ze zrealizowanym przez systemem napędowym maszyny papierniczej oraz kilkoma innymi, mniejszymi zadaniami, daje nam pewność, że automatyka przemysłu papierniczego nie ma dla nas tajemnic.

 • Migracja systemu sterowania SIMATIC S5->SIMATIC S7
  • 15 June 2011

  Wykonujemy kolejna migrację starego systemu sterowania opartego na sterowniku SIMATIC S5 do systemu bazującego na sterowniku SIMATIC S7. Na zyczenie Klienta korzystać będziemy z PLC oraz paneli operatorskich produkcji VIPA (www.vipa.de). To już nasza trzecia realizacji w tym zakresie dla jednego z najbardzeij znanych producentów obwodów drukowanych w Polsce. Poprzednie dotyczyły sterowania piecem i wywoływarką, aktualna związana jest z tzw. graficiarką. Każdorazowo system wymieniany jest w ciągu weekendu, bez zakłócania planu produkcji.

 • Migracje systemów sterowania SIMATIC S5 do systemów SIMATIC S7
  • 10 December 2010

  Wykonaliśmy kolejną migrację systemu sterowania wykonanego na bazie sterownika SIMATIC S5 do systemu SIMATIC S7. Wyeliminowany został system zrealizowany za przy wykorzystaniu sterownika z rodziny S5-135 współpracującego z zewnętrznym monitorem i klawiaturą poprzez dedykowane karty. Całość zastąpiona został poprzez sterownik z rodziny S7-300 oraz nadrzędny system wizualizacji ZENON. Jednocześnie funkcje realizowane dotychczas przez zewnętrzne regulatory SIPART zostały przejęte przez sterownik PLC tworząc wspólne środowisko dla obsługi całego procesu. Operacja wykonana został podczas weekendowej przerwy produkcyjnej, po jej wykonaniu linia bez konieczności dalszych działałń rozpoczęła pracę z pełną wydajnością.

 • Modernizacja sterowania SIMATIC S5 prasy kuziennej 32MN
  • 25 March 2010

  Wykonaliśmy modernizację sterowania prasy kuziennej o nacisku 32MN. Wyeliminowany został stary system sterowania oparty na sterowniku SIMATIC S5 i komputerzez DOS. Aktualnie prasą steruje SIMATIC S7 z funckją zdalnego serwisu poprzez internet. Inteface uzytkownika zapewnia komputer PC z systemem wizualizacji Copa-Dta zenon.

 • Modernizacja sterowań opartych na sterownikach S5
  • 21 August 2008

  Ze względu na ograniczoną dostępność podzespołów sterowników S5 Siemens zachodzi podyktowana względami serwisowymi i utrzymania ruchu konieczność wymiany systemów sterowania opartych na tych sterownikach na nowe, bazujące na sterownikach rodziny S7. Nasza firma realizuje dla jednej z hut zadanie, którego celem jest kompleksowa wymiana starego systemu sterowania opartego na nieprodukowanych sterownikach i panelach Siemens oraz stacjach Interbus. W ramach zadania dostarczamy i montujemy nowe sterowniki S7-300 oraz panele MP270, stację operatorską bazująca na oprogramowaniu zenOn i nowe stacje Interbus oraz wykonujemy oprogramowane całości systemu sterowania. Dla nowego systemu zapewniamy serwis zdalny poprzez sieć ethernet.