Aktualności

 • Modernizacja systemu sterowania stacji ozonowania ujęcia wody dla Gdańska
  • 01 March 2016

  Wykonaliśmy modernizację systemu sterowania stacji ozonowania w Ujęciu Wody Straszyn, składającej się z dwóch sekcji: sekcji ozonowania wstępnego oraz sekcji ozonowania pośredniego.
  System zrealizowany został w oparciu o sześć sterowników PLC firmy Schneider Electric z czego pięć sterowników użytych ostało do sterowania poszczególnych urządzeń w każdej sekcji (suszarka i wytwornica ozonu w sekcji ozonowania wstępnego oraz suszarka i dwie wytwornice ozonu w sekcji ozonowania pośredniego) natomiast jeden nadrzędny sterownik Schneider służy do zarządzania pracą wszystkich urządzeń w stacji ozonowania. Takie rozwiązanie zapewnia ciągłość pracy ozonowni w przypadku uszkodzenia któregoś ze sterowników PLC.

  Wizualizacja stanów pracy urządzeń oraz archiwizacja trendów zrealizowana została przy użyciu panelu dotykowego firmy Schneider Electric.

 • Zaprojektowanie i uruchomienie system telemetrii przepompowni wód deszczowych
  • 01 December 2015

  Zaprojektowaliśmy i uruchomiliśmy otwarty system telemetrii przepompowni wód deszczowych na terenie Trójmiasta. Stacje wyposażone są w modemy GSM z oprogramowaniem realizującym samodzielny odczyt i buforowanie parametrów z urządzeń pomiarowych. W zaprogramowanych odstępach czasowych modemy przesyłają dane pomiarowe do centralnego systemu akwizycji danych. W przypadku problemów komunikacyjnych modemy gromadzą kolejne dane i podejmują próby połączenia aż do skutku . Dodatkowo w modemach prowadzana jest wstępna analiza danych w celu zidentyfikowania zagrożeń powodziowych. W takich przypadkach modemy przesyłają alerty bezzwłocznie. Zebrane dane są wizualizowane, archiwizowane, analizowane w centralnym systemie akwizycji danych.

 • Zaprojektowaliśmy, wykonaliśmy i wdrożylismy system telemetrii danych pomiarowych pochodzacych ze stacji pogodowych alokalizowanych na terenie Gdańska.
  • 01 September 2015

  Zaprojektowaliśmy, wykonaliśmy i wdrożylismy system telemetrii danych pomiarowych pochodzacych ze stacji pogodowych alokalizowanych na terenie Gdańska. Zadanie obejmowało
  wymianę, oskryptowanie i instalację modułów komunkacji GPRS oraz stworzenie systemu akwizycji wartości pomiarowych ze stacji pogodowych. Zebrane dane będą zapisywane w bazie danych i udostępniane dla roąnych poziomów uprawnień poprzez stronę WWW.

 • System wspomagania utrzymania ruchu linii produkcji belek dwuteowych
  • 01 August 2015

  Dla wiodacego producenta belek dwuteowych w Polsce wykonaliśmy system wspomagania utrzymania ruchu linii produkcyjnej. Został on zrealizowany w środowisku zenon firmy COPA-DATA. System wizualizuje wszystkie wejścia i wyjścia sterownika oraz parametry aktualnie produkowanego asortymentu w czasie rzeczywistym. Dodatkowo prowadzona jest archiwizacja zmiennych analogowych i stanów awaryjnych. Przy wykorzystaniu chronologicznej listy zdarzeń (CEL) istnieje możliwość odtworzenia wszystkich zdarzeń, jakie poprzedziły awarie urządzenia. Komunikacja ze sterownikiem Allen-Bradley SLC-500 firmy Rockwell Automation.

 • Wystawa
  • 18 February 2013

  Zapraszamy wszystkich na wystawę pt. "Sto lat malarstwa w Gdańsku 1850-1950", której jesteśmy sponsorem. Wystawa mieć będzie miejsce w Muzeum Sopotu w dniach 22 lutego - 14 kwietnia 2013. Szczegóły na stronie www.muzeumsopotu.pl

 • COPA-DATA Partner
  • 03 January 2013

  Z przyjemnością informujemy, że zostaliśmy autoryzowanym Partnerem firmy Copa-Data GmbH - producenta systemu wizualizacji ZENON. Przystąpiliśmy do programu COMMUNITY PARTNER PROGRAM organizowanego przez Copa-Data. Da nam to możliwość oferowania Klientom najlepszych i najnowocześniejszych rozwiązań w zakresie HMI/SCADA oraz optymalnego wykorzystania potencjału i możliwości systemu ZENON.

 • Sterowanie mobilnego laboratorium diagnostyki i technologii środowiska
  • 05 June 2012

  Na bazie sterownika BECKHOFF i SCADA iFIX wykonaliśmy system sterowania i automatyki przemysłowej na potrzeby mobilnego laboratorium diagnostyki i technologii środowiska, Aplikacja steruje urządzeniami wykonawczymi oraz wizualizuje i archiwizuje pomiary i przebiegi testów z ich eksportem do zewnętrznych baz danych.

 • System wizyjny na stanowisku zgrzewania prądami wirowymi
  • 18 December 2008

  Uruchomiliśmy system wizyjny kontrolujący linię pilotującą na stanowisku zgrzewania prądami wirowymi dla jednej z hut. Śledzi on położenie spawu i steruje obrotem rury w celu prawidłowego zapozycjonowania spawu dla układu ciagłej kontroli jakości spawu. System zrealizowaliśmy przy wykorzystaniu systemu wizyjnego SICK.

 • Stacja uzdatniania wody z obsługą poprzez GSM
  • 20 May 2008

  Zaprojektowaliśmy i uruchomiliśmy stację uzdatniania wody obsługującą zespół pomp głębinowych i filtrów oraz realizującą funkcję utrzymania poziomu ciśnienia w rurociągu przy optymalnym doborze pomp w zależności od wartości rozbioru wody. System oparty na sterowniku S7 Siemens wyposażony został w moduł GSM, który realizuje powiadamianie administratora obiektu o statusach pracy stacji oraz umożliwia wpływ na tryby pracy za pomocą komend SMS.

 • System wizualizacji i archiwizacji danych produkcyjnych
  • 15 March 2008

  W oparciu o oprogramowanie zenOn uruchomiliśmy system akwizycji, archiwizacji, wizualizacji i analizy danych produkcyjnych dla firmy z branży przetwórstwa tworzyw sztucznych. System obejmuje wszystkie linie produkcyjne i urządzenia znajdujące się w zakładzie (łącznie 31 linii z różnymi sterownikami i protokołami komunikacji).
  Dane z poszczególnych linii są archiwizowane i analizowane m.in. za pomocą modułów Industrial Performance Analyser, Industrial Maintenance Manager i następnie udostępniane na 63" monitorze na hali produkcyjnej oraz za pomocą funkcji WEB SERVER dla użytkowników sieciowych korzytających z dowolnych przeglądarek sieciowych.
  System zarządza również magazynem części zamiennych i koordynuje działania utrzymania ruchu.