Migracja Simatic S5→S7

  • System sterowania linii naważania dla pieców wytopu żeliwa (2013 r.)
  • System sterowania przygotowania masy odlewniczej w odlewni żeliwa (2013 r.)
  • System sterowania krajarki maszyny papierniczej (2011 r.)
  • System sterowania graficiarki BLACKHOLE dla procesu produkcji obwodów drukowanych (2011 r.)
  • System sterowania linii produkcji okien (2010 r.)
  • System sterowania wywoływarki CIBA dla procesu produkcji obwodów drukowanych (2010 r.)
  • System sterowania pieca SYSTRONIC dla procesu produkcji obwodów drukowanych (2010 r.)
  • System sterowania linii produkcji rur preizolowanych (2008 r.)

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi kluczowymi realizacjami.
czytaj więcej

SORTOWANIE I UTYLIZACJA ODPADÓW System sterowania linii sortowania odpadów przemysłowych we Francji

PRZEMYSŁ PAPIERNICZY Systemy napędowe krajarek papierniczych

PRODUKCJA I SPALANIE BIOMASY System transportu, magazynowania i spalania biomasy

MIGRACJA SIMATIC S5->SIMATIC S7 Migracje systemów sterowania SIMATIC S5 do systemów SIMATIC S7