Inne realizacje

  • System sterowania i automatyki odpylania i transportu pneumatycznego (2006 r.)
  • System sterowania procesowego dla Mobilnego Laboratorium Diagnostyki i Technologii Środowiska (2012 r.)
  • System sterowania żaluzjami systemu wentylacji i oddymiania (2010 r.)
  • System wizyjny kontroli jakości zgrzewu prądami wirowymi (2009 r.)
  • System sterowania stacji uzdatniania wody wraz ze zdanym powiadamianiem SMS (2008 r.)
  • System sterowania pracą pomp wysokiego ciśnienia na wydziale prasowni metalurgicznej (2008 r.)
  • Nadrzędny system wizualizacji i monitorowania produkcji obejmujący całość urządzeń zakładu przetwarzania tworzyw sztucznych (2007 r.)
  • Nadrzędny system wizualizacji i monitorowania produkcji obejmujący całość urządzeń zakładu poligraficznego (2006 r.)
  • System sterowania nawijarki z automatycznym przerzutem wrzecion (2005 r.)
  • System sterowania podawaniem folii do maszyny pakującej (2011 r.)

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi kluczowymi realizacjami.
czytaj więcej

SORTOWANIE I UTYLIZACJA ODPADÓW System sterowania linii sortowania odpadów przemysłowych we Francji

PRZEMYSŁ PAPIERNICZY Systemy napędowe krajarek papierniczych

PRODUKCJA I SPALANIE BIOMASY System transportu, magazynowania i spalania biomasy

MIGRACJA SIMATIC S5->SIMATIC S7 Migracje systemów sterowania SIMATIC S5 do systemów SIMATIC S7