Transport

  • System sterowania dystrybucją materiału dla regału wielopoziomowego (2012 r.)
  • System sterowania zespołu podajników specjalizowanych palet w procesie sieciowania odcinków rur polietylenowych (2009 r.)
  • System sterowania przygotowaniem, transportem i spalaniem biomasy w palnikach pyłowych (2011 r.)
  • System sterowania i automatyki transportu surowca na placu składowym (2009 r.)
  • System sterowania dystrybucją materiału dla regału wielopoziomowego (2009 r.)
  • System sterowania i automatyki odpylania i transportu pneumatycznego (2007 r.)
  • System sterowania i automatyki urządzeń zdawczych i odbiorczych w procesie ciągłego sieciowania rur polietylenowych (2007 r.)
  • System sterowania i automatyki odpylania i transportu pneumatycznego (2006 r.)

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi kluczowymi realizacjami.
czytaj więcej

SORTOWANIE I UTYLIZACJA ODPADÓW System sterowania linii sortowania odpadów przemysłowych we Francji

PRZEMYSŁ PAPIERNICZY Systemy napędowe krajarek papierniczych

PRODUKCJA I SPALANIE BIOMASY System transportu, magazynowania i spalania biomasy

MIGRACJA SIMATIC S5->SIMATIC S7 Migracje systemów sterowania SIMATIC S5 do systemów SIMATIC S7