Aktualności

 • Szafy sterownicze dla Klienta w Finlandii
  • 01 April 2016

  Dla naszego Partnera z Holandii zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy szafy sterownicze dla Klienta w Finlandii. Projekt wykonany został zgodnie z indywidualnymi standardami Klienta Końcowego. Zapewniliśmy kompleksowe wykonanie zadania, od projektu poprzez zakup wszytskich materiałów, montaż, pełne testowanie funkcjonalne oraz dostawę do Klienta Końcowego

 • Modernizacja systemu sterowania stacji ozonowania ujęcia wody dla Gdańska
  • 01 March 2016

  Wykonaliśmy modernizację systemu sterowania stacji ozonowania w Ujęciu Wody Straszyn, składającej się z dwóch sekcji: sekcji ozonowania wstępnego oraz sekcji ozonowania pośredniego.
  System zrealizowany został w oparciu o sześć sterowników PLC firmy Schneider Electric z czego pięć sterowników użytych ostało do sterowania poszczególnych urządzeń w każdej sekcji (suszarka i wytwornica ozonu w sekcji ozonowania wstępnego oraz suszarka i dwie wytwornice ozonu w sekcji ozonowania pośredniego) natomiast jeden nadrzędny sterownik Schneider służy do zarządzania pracą wszystkich urządzeń w stacji ozonowania. Takie rozwiązanie zapewnia ciągłość pracy ozonowni w przypadku uszkodzenia któregoś ze sterowników PLC.

  Wizualizacja stanów pracy urządzeń oraz archiwizacja trendów zrealizowana została przy użyciu panelu dotykowego firmy Schneider Electric.

 • Zaprojektowanie i uruchomienie system telemetrii przepompowni wód deszczowych
  • 01 December 2015

  Zaprojektowaliśmy i uruchomiliśmy otwarty system telemetrii przepompowni wód deszczowych na terenie Trójmiasta. Stacje wyposażone są w modemy GSM z oprogramowaniem realizującym samodzielny odczyt i buforowanie parametrów z urządzeń pomiarowych. W zaprogramowanych odstępach czasowych modemy przesyłają dane pomiarowe do centralnego systemu akwizycji danych. W przypadku problemów komunikacyjnych modemy gromadzą kolejne dane i podejmują próby połączenia aż do skutku . Dodatkowo w modemach prowadzana jest wstępna analiza danych w celu zidentyfikowania zagrożeń powodziowych. W takich przypadkach modemy przesyłają alerty bezzwłocznie. Zebrane dane są wizualizowane, archiwizowane, analizowane w centralnym systemie akwizycji danych.

 • Modernizacja linii obróbki płyt LVL
  • 01 December 2015

  W zakładzie wiodącego polskiego producenta płyt LVL wykonaliśmy migrację oprogramowania z CPU OMRON na CPU SIEMENS dla linii obróbczej płyt LVL. Oprogramowanie po migracji zostało w dużym stopniu zmodyfikowane w celu zpenienia większej wydajności linii i jej bezawaryjnej pracy.
  Zastosowaliśmy liniały magnetyczne by zapewnić optymalne sterowanie operacjami linii oraz optymalne zadawanie prędkości dla poszczególnych operacji z uwzględnieniem bezpieczeństwa mechanicznego maszyny.
  Zadanie wykonaliśmy w oparciu o sterownik SIMATIC S7-300 ze stacjami ET200 oraz system wizualizacji na panelach HMI. Silniki o regulowanych obrotach sterowane są za pomocą przemienników częstotliwości produkcji LS. Bezpieczne wyłączenia urządzeń zrealizowane jest za pomocą przekaźnika bezpieczeństwem Flexisoft Sick (w przyszłości rozbudowa o system bezpieczeństwa tj bramki, rygle, bariery).
  W celu komunikacji z panelami operatorskimi, stacjami ET200 i przekształtnikami częstotliwości zastosowaliśmy sieć Profinet.
  Dla systemu zapewnimy serwis zdalny poprzez sieć Internet.

 • Modernizacja systemu sterowania zwijarki sprężyn GOGAN
  • 01 November 2015

  Wykonaliśmy modernizację systemu sterowania zwijarki sprężyn GOGAN. Przestarzały dedykowany sterowanik modułowy został zastąpiony sterowaniem wieloosiowym opartym na sterowniku technologicznym SIMATIC. Napędy mechanizmów zwijarki realizowane są przez siłowniki hydrauliczne oraz osie elektryczne regulowane ze sprzężeniami zwrotnymi z liniałów i enkoderów. Dla obrotu bębna, posuwu i wysokości wózka zastosowano funkcje pozycjonowania i przekładni elektronicznych o parametrach zmienianych dynamicznie w czasie procesu produkcyjnego. Parametry procesu są wprowadzane i zapisywane w postaci receptur produkcyjnych.

  Zwijarka umożliwia zwijanie sprężyn o średnicy wewnatrznej do 280 mm z prętów o średnicy do 50mm.

 • Zaprojektowaliśmy, wykonaliśmy i uruchomiliśmy system sterowania linii wykończeniowej dla pierwszej w Polsce linii LVL.
  • 01 October 2015

  Zaprojektowaliśmy, wykonaliśmy i uruchomiliśmy system sterowania linii wykończeniowej dla pierwszej w Polsce linii LVL. System sterowania zrealizowany na sterowniku SIMATIC S7-300 i panelach operatorskich COMFORT. Linia wykończeniowa realizuje funkcję formatowania gotowych płyt LVL.

 • Zaprojektowaliśmy, wykonaliśmy i wdrożylismy system telemetrii danych pomiarowych pochodzacych ze stacji pogodowych alokalizowanych na terenie Gdańska.
  • 01 September 2015

  Zaprojektowaliśmy, wykonaliśmy i wdrożylismy system telemetrii danych pomiarowych pochodzacych ze stacji pogodowych alokalizowanych na terenie Gdańska. Zadanie obejmowało
  wymianę, oskryptowanie i instalację modułów komunkacji GPRS oraz stworzenie systemu akwizycji wartości pomiarowych ze stacji pogodowych. Zebrane dane będą zapisywane w bazie danych i udostępniane dla roąnych poziomów uprawnień poprzez stronę WWW.

 • System wspomagania utrzymania ruchu linii produkcji belek dwuteowych
  • 01 August 2015

  Dla wiodacego producenta belek dwuteowych w Polsce wykonaliśmy system wspomagania utrzymania ruchu linii produkcyjnej. Został on zrealizowany w środowisku zenon firmy COPA-DATA. System wizualizuje wszystkie wejścia i wyjścia sterownika oraz parametry aktualnie produkowanego asortymentu w czasie rzeczywistym. Dodatkowo prowadzona jest archiwizacja zmiennych analogowych i stanów awaryjnych. Przy wykorzystaniu chronologicznej listy zdarzeń (CEL) istnieje możliwość odtworzenia wszystkich zdarzeń, jakie poprzedziły awarie urządzenia. Komunikacja ze sterownikiem Allen-Bradley SLC-500 firmy Rockwell Automation.

 • Dla krajarki papierniczej zaprojektowaliśmy, wykonaliśmy i uruchomiliśmy nową główną szafę sterowania krajarki oraz system SAFETY oparty na programowanym przekaźniku produkcji SICK.
  • 01 August 2015

  Dla krajarki papierniczej zaprojektowaliśmy, wykonaliśmy i uruchomiliśmy nową główną szafę sterowania krajarki oraz system SAFETY oparty na programowanym przekaźniku produkcji SICK. System koordynuje wyłączania wszystkich napędów i urządzeń wykonawczych krajarki zgodnie z algorytmem wynikającym z audytu bezpieczeństwa. Kontrolowane są maty naciskowe, bariery świetlne, bramki dostępowe i wyłączniki grzybkowe.

 • System sterowania przygotowaniem surowca do produkcji płyt LVL
  • 01 July 2015

  W zakładzie wiodącego polskiego producenta płyt LVL zrealizowaliśmy system sterowania przygotowaniem surowca do produkcji płyt LVL.
  Odpowiada on za proces namaczanie kłód drzewa w basenach Logponds, obejmujący ich transport w basenach, przez wynikającą z technologii czas, przy utrzymaniu odpowiedniej temperatury wody. Dodatkow sterujemy systemem gospodarki wodą obiegową, ogrzewaniem wody oraz odzyskiem ciepła z Skruberze.
  System opraty jest na sterowniku SIMATIC S7-300 wraz ze stacjami rozproszonych wejść/wyjść ET200S, a także system SCADA WINCC. Silniki pracujące ze zmienną prędkością, zasilane poprzez przemienniki częstotliwości LS IS7.
  System ten wymienia dane z innymi częściami linii produkcji płyt LVL za pomocą gateway'ów sieci PROFIBUS i PROFINET.