Migracja Simatic S5→S7

W latach 2003-2005 (w zależności od typoszeregu) firma Siemens, zaprzestała całkowicie produkcji sterowników serii SIMATIC S5.
Do 2013-2015 roku (w zależności od typoszeregu) dostępne będą jedynie części zamienne na wymianę.
Po tym czasie nastąpi całkowite zaprzestanie świadczenia napraw serwisowych i dostaw części zamiennych dla sterowników rodziny SIMATIC S5.

W celu zapewniena bezpieczeństwa produkcji linii i urządzeń opartych na sterownikach SIMATIC S5 oferujemy migrację systemu sterowania z SIMATIC S5 do SIMATIC S7:

W zakresie modernizacji systemów sterowania opartych na sterownikach serii SIMATIC S5, panelach operatorskich serii OP oraz starych systemach wizualizacji oferujemy:

  • audyt w celu oceny istniejącego systemu oraz wyboru optymalnego sposobu modernizacji i strategii jej przeprowadzenia
  • wymianę sterownika na produkt z serii SIMATIC S7 przy zachowaniu istniejącej szafy sterowniczej, oprogramowanie nowego sterownika w oparciu o oprogramowanie istniejące, odczytane ze starego procesora oraz informacje technologiczne uzykane od Klienta, uruchomienie nowego systemu sterowania
  • zaprojektowanie i wykonanie kompletnej nowej szafy sterowniczej wyposażonej w sterownik SIMATIC S7 oraz nową aparaturę sterowniczą, oprogramowanie nowego sterownika w oparciu o oprogramowanie istniejące, odczytane ze starego procesora oraz informacje technologiczneuzykane od Klienta, uruchomienie nowego systemu sterowania
  • wymianę terminali operatorskich serii OP na nowe terminale Touchscreen, oprogramowanie tych terminali w oparciu o widoki ekranów na istniejących panelach oraz informacje technologiczne uzykane od Klienta
  • kompleksową wymianę starych systemów wizualizacji – dostawę nowego komputera, oprogramowanie wizualizacji w oparciu o widoki ekranów istniejącej wizualizacji oraz informacje technologiczne i dodatkowe wymagania Klienta


Po wykonaniu modernizacji dostarczamy Klientowi pełą dokumentację w postaci elektronicznej i w postaci wydruków:

  • aktualne schematy elektryczne
  • aktualne oprogramowanie sterownika wraz z komentarzami
  • aktualne oprogramowanie paneli operatorskich oraz systemów wizualizacji

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi kluczowymi realizacjami.
czytaj więcej

SORTOWANIE I UTYLIZACJA ODPADÓW System sterowania linii sortowania odpadów przemysłowych we Francji

PRZEMYSŁ PAPIERNICZY Systemy napędowe krajarek papierniczych

PRODUKCJA I SPALANIE BIOMASY System transportu, magazynowania i spalania biomasy

MIGRACJA SIMATIC S5->SIMATIC S7 Migracje systemów sterowania SIMATIC S5 do systemów SIMATIC S7