Sortowanie i utylizacja odpadów

  • System sterowania linii sortowania odpadów komunalnych i przemysłowych (2014 r.)
  • System sterowania linii utylizacji butelek PET (2014 r.)
  • Modernizacja systemu sterowania linii utylizacji butelek PET (2013 r.)

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi kluczowymi realizacjami.
czytaj więcej

SORTOWANIE I UTYLIZACJA ODPADÓW System sterowania linii sortowania odpadów przemysłowych we Francji

PRZEMYSŁ PAPIERNICZY Systemy napędowe krajarek papierniczych

PRODUKCJA I SPALANIE BIOMASY System transportu, magazynowania i spalania biomasy

MIGRACJA SIMATIC S5->SIMATIC S7 Migracje systemów sterowania SIMATIC S5 do systemów SIMATIC S7