Realizacje

 • Sortowanie i utylizacja odpadów

  • System sterowania linii sortowania odpadów komunalnych i przemysłowych (2014 r.)
  • System sterowania linii utylizacji butelek PET (2014 r.)
  • Modernizacja systemu sterowania linii utylizacji butelek PET (2013 r.)

 • Migracja Simatic S5→S7

  • System sterowania linii naważania dla pieców wytopu żeliwa (2013 r.)
  • System sterowania przygotowania masy odlewniczej w odlewni żeliwa (2013 r.)
  • System sterowania krajarki maszyny papierniczej (2011 r.)

 • Produkcja i spalanie biomasy

  • System sterowania i automatyki linii produkcji peletu ze słomy (2013 r.)
  • System sterowania i automatyki linii produkcji peletu ze słomy (2012 r.)
  • System sterowania przygotowaniem, transportem i spalaniem biomasy w palnikach pyłowych (2011 r.)

 • Przemysł papierniczy

  • System sterowania natryskami MULTIJET (2013 r.)
  • System napędowy, sterowania i wizualizacji krajarki papierniczej (2012 r.)
  • System napędowy, sterowania i wizualizacji maszyny papierniczej (2012 r.)

 • Procesy produkcyjne

  • System sterowania dozowania wody i pigmentu w procesie przygotowania masy (2012 r.)
  • Modernizacja systemu sterowania wyciągarki drutu (2010 r.)
  • Modernizacja systemu sterowania linii produkcji papy bitumicznej (2010 r.)

 • Transport

  • System sterowania dystrybucją materiału dla regału wielopoziomowego (2012 r.)
  • System sterowania zespołu podajników specjalizowanych palet w procesie sieciowania odcinków rur polietylenowych (2009 r.)
  • System sterowania przygotowaniem, transportem i spalaniem biomasy w palnikach pyłowych (2011 r.)

 • Inne realizacje

  • System sterowania i automatyki odpylania i transportu pneumatycznego (2006 r.)
  • System sterowania procesowego dla Mobilnego Laboratorium Diagnostyki i Technologii Środowiska (2012 r.)
  • System sterowania żaluzjami systemu wentylacji i oddymiania (2010 r.)