Aktualności

 • Realizujemy kolejną modernizację sterowania procesu zgrzewania dla urządzeń wykorzystywanych przy produkcji sprzętu górniczego.
  • 01 July 2015

  Realizujemy kolejną modernizację sterowania procesu zgrzewania dla urządzeń wykorzystywanych przy produkcji sprzętu górniczego.
  Modernizacja obejmuje wyeliminowanie istniejących sterowników: SIMATIC S5 oraz dedykowanego sterownika w wykonaniu analogowym. Proces sterowany będzie za pomocą sterownika SIMATIC S7 oraz komputera przemysłowego Beckhoff. Parametry i dane produkcyjne będą wizualizowane i archiwizowane w systemie ZENON Copa-Data.
  Regulacja mocy dla procesów rewersowania, wyiskrzania i spęczania realizowana będzie za pomocą regulatora Thyro-A produkcji AEG.

 • Dla pierwszej w Polsce linii produkcji LVL wykonujemy systemu automatyki przygotowania surowca.
  • 01 June 2015

  Dla pierwszej w Polsce linii produkcji LVL wykonujemy systemu automatyki przygotowania surowca. Obejmuje on obiegi wodne, system przygotowania i grzania wody z odzyskiem ciepła z hali produkcyjnej oraz wielostrefową regulację temperatury w komoirach basenu kondycjonującego LogPonds. Przygotowany surowiec trafia na linię produkcji formiru.

 • System sterowania Zwijarką papy
  • 01 February 2015

  Opracowaliśmy koncepcję, zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy system sterowania dla
  zwijarki papy dla naszego wieloletniego Klienta. Wyeliminowane został pracujące
  dotychczas napędy hydrauliczne. Zastąpiliśmy je napędami elektrycznymi pracującymi w trybach wspóbieżności i regulacji momentu na wale. Oprogramowanie procesu zwijania zostało zaimplementowane w sterowniku SIMATIC. Układ realizuje zwijanie papy w rolki o określonej długości, przy zachowaniu zadanej charakterystyki zwijania.

 • System sterowania instalacji utylizacji butelek PET w Serbii
  • 01 September 2014

  Przystąpiliśmy realizacji systemu automatyki i sterowania linii utylizacji butelek PET, realizującego
  sortowanie butelek, rozdrabnianie na wybrane frakcje i prasowanie lub produkcję granulatu.
  System zrealizowany zostanie przy wykorzystaniu sterownika SIMATIC S7 i systemu wizualizacji
  WinCC. Silniki o regulowanych obrotach sterowane będą przemiennikami częstotliwości NORD
  pracującymi w sieci Profibus. Dla systemu zapewnimy serwis zdalny poprzez sieć internet.

 • System sterowania linii sortowania odpadów przemysłowych we Francji
  • 12 August 2014

  Przystąpiliśmy do realizacji systemu automatyki i sterowania linii do sortowania odpadów
  przemysłowych z branży budowlanej w zakładzie na południu Francji. Zadanie wykonane zostanie
  w oparciu o sterownik SIMATIC S7-300 ze stacjami ET200 oraz preferowany przez nas system
  wizualizacji ZENON produkcji Copa-Data. Silniki o regulowanych obrotach sterowane będą
  przemiennikami częstotliwości produkcji Nord. Bezpieczne wyłączenia urządzeń realizowane będą
  za pomocą programowanego przekaźnika bezpieczeństwem Flexisoft Sick. W celu komunikacji
  ze stacją SCADA, panelami operatorskimi, stacjami ET200 i przekształtnikami częstotliwości
  wykorzystana zostanie sieć Profinet. Dla systemu zapewnimy serwis zdalny poprzez sieć internet.

 • Modernizacja sterowania prasy lnu i systemu odpylania
  • 08 August 2014

  Kolejny raz zrealizowaliśmy modernizację sterowania maszyn w zakładzie produkcji przędz
  lnianych. Modernizacja dotyczyła dwóch pras lnu i systemu odpylania Duvex i objęła
  wyeliminowanie istniejących sterowników SIMATIC S5 i zastąpienie ich sterownikami SIMATIC
  S7.

 • Sterowanie pompami wlewu spodu i pokrycia maszyny papierniczej
  • 11 July 2014

  Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu w dziedzinie automatyki przemysłowej branży
  papierniczej wykonaliśmy kompleksową modernizację systemu sterowania i napędu pomp
  wlewu spodu i pokrycia maszyny papierniczej. Napęd zrealizowaliśmy bazując na sprawdzonych
  wielokrotnie przekształtnikach DCS-800 produkcji ABB. Całość procesu kontrolowana jest przez
  sterownik SIMATIC S7-300.

 • Bezpieczeństwo maszyny papierniczej
  • 09 July 2014

  Zakończyliśmy modernizację napędu maszyny papierniczej w celu zapewnienia możliwości
  realizacji wyłączeń wymaganych w zakładowym systemie LOTO (Lockout/Tagout). W obwodach
  silnikowych wprowadzone zostały wyłączniki remontowe, monitorowane za pomocą przekaźników
  bezpieczeństwa, które realizują bezpieczne zatrzymania i odstawienia poszczególnych napędów.
  Statusy wyłączeń monitorowane i archiwizowane są w stacji operatorskiej SCADA i w stacji
  inżynierskiej.

 • System transportu ścinków
  • 17 June 2014

  W zakładzie produkcji opakowań kartonowych uruchomiliśmy system transportowy odpadu
  poprodukcyjnego (ścinków) do urządzenia prasującego (belownicy). Do realizacji zadania
  wykorzystany został sterownik SIMATIC S7-1200. Zmianę i regulację obrotów podajników
  zapewniliśmy wykorzystując przemienniki częstotliwości produkcji firmy SEW.

 • Modernizacja sterowania systemu chłodzenia pieców wytopu żeliwa
  • 15 May 2014

  Kolejny raz zrealizowaliśmy z powodzeniem modernizację w branży odlewu żeliwa. Modernizacja
  obejmowała sterowanie systemu chłodzenia trzech pieców wytopu żeliwa, złożonego z
  wymuszonych obiegów pierwotnych i wtórnych czynników chłodzących, wymienników ciepła,
  zbiorników i chłodni. W ramach zadania zastąpione zostały dwa przestarzałe sterownik FESTO FPC-405 oraz panel operatorski starej generacji. Zmodernizowany system sterowania wykorzystuje sterownik S7-314 z procesorem komunikacyjnym oraz panel operatorski TP1200 Comfort 12?. Dla nowego systemu zapewniamy serwis zdalny poprzez sieć internet.