Aktualności

 • Dla krajarki papierniczej zaprojektowaliśmy, wykonaliśmy i uruchomiliśmy nową główną szafę sterowania krajarki oraz system SAFETY oparty na programowanym przekaźniku produkcji SICK.
  • 01 August 2015

  Dla krajarki papierniczej zaprojektowaliśmy, wykonaliśmy i uruchomiliśmy nową główną szafę sterowania krajarki oraz system SAFETY oparty na programowanym przekaźniku produkcji SICK. System koordynuje wyłączania wszystkich napędów i urządzeń wykonawczych krajarki zgodnie z algorytmem wynikającym z audytu bezpieczeństwa. Kontrolowane są maty naciskowe, bariery świetlne, bramki dostępowe i wyłączniki grzybkowe.

 • Sterowanie pompami wlewu spodu i pokrycia maszyny papierniczej
  • 11 July 2014

  Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu w dziedzinie automatyki przemysłowej branży
  papierniczej wykonaliśmy kompleksową modernizację systemu sterowania i napędu pomp
  wlewu spodu i pokrycia maszyny papierniczej. Napęd zrealizowaliśmy bazując na sprawdzonych
  wielokrotnie przekształtnikach DCS-800 produkcji ABB. Całość procesu kontrolowana jest przez
  sterownik SIMATIC S7-300.

 • Bezpieczeństwo maszyny papierniczej
  • 09 July 2014

  Zakończyliśmy modernizację napędu maszyny papierniczej w celu zapewnienia możliwości
  realizacji wyłączeń wymaganych w zakładowym systemie LOTO (Lockout/Tagout). W obwodach
  silnikowych wprowadzone zostały wyłączniki remontowe, monitorowane za pomocą przekaźników
  bezpieczeństwa, które realizują bezpieczne zatrzymania i odstawienia poszczególnych napędów.
  Statusy wyłączeń monitorowane i archiwizowane są w stacji operatorskiej SCADA i w stacji
  inżynierskiej.

 • Systemy napędowe krajarek papierniczych
  • 10 August 2012

  Zakończyliśmy realizację systemów napędowych dwóch krajarek papierniczych. Dotychczasowe napędy PAD zastąpione zostały nowoczesnymi przekształtnikami DCS800, wyposażonymi w karty enkoderowe oraz komunikację w sieci PROFIBUS DP i światłowodową. Nadrzędny sterownik SIMATIC realizuje w czasie rzeczywistym całość algorytmów związanych z procesem odwijania oraz współbieżności napędów krajarki i parametruje na bieżąco regulatory w przekształtnikach. System wyposażony został w panel operatorski dla obsługi oraz stację inżynierską dla działu utrzymania ruchu.

 • System sterowania napędem pras maszyny papierniczej
  • 14 April 2012

  Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu w dziedzinie automatyki przemysłowej dla maszyn papierniczych przystępujemy do kompleksowej realizacji systemu sterowania napędami pras mokrych dla fabryki zlokalizowanej w Rosji. Napęd pras zrealizowany zostanie w oparciu o silniki asynchroniczne oraz układy napędowe produkcji LS. Całość sterowana będzie za pomocą sterownika SIMATIC, parametrowanie obiektu umożliwiać będą lokalne panele operatorskie.

 • System regulacji temperatury TYROTAKT
  • 07 March 2011

  Wykonaliśmy modernizację rozbudowanego systemu regulacji temperatury dla systemu wlewu i pokrycia maszyny papierniczej. Nowy system oparty został na regulatorach TYROTAKT i zapewnia doskonałą dokładnośc i dynamikę regulacji procesu.

 • BEZPIECZEŃSTWO - system sterowania drzwiami suszarni
  • 10 June 2010

  Realizujemy system sterowania 12 opuszczanymi drzwiami suszarni zgodnie z wytycznymi nowych przepisów bezpieczeństwa na maszynach. W zakresie rozwiązań z techniki bezpieczeństwa stosujemy oprócz standardowego obwodu wyłączenia bezpieczeństwa dla każdych drzwi indywidualne listwy bezpieczeństwa z dedykowanymi przekaźnikami bezpieczeństwa. Całość stanowi element działań Inwestora zmierzający do poprawy bezpieczeństwa obsługi oraz uzyskaniu zgodności z aktualnymi normami i przepisami.

 • System wspomagania utrzymania ruchu krajarki
  • 18 June 2009

  Wdrożyliśmy system wspomagania utrzymania ruchu krajarki tamborów papieru. Zrealizowany został on na bazie systemu wizualizacji zenOn. System wizualizuje wszystkie wejścia i wyjścia sterownika oraz zależności logiczne realizowane przez sterownik w czasie rzeczywistym. Dodatkowo prowadzona jest archiwizacja zmiennych analogowych i stanów awaryjnych. Przy wykorzystaniu chronologicznej listy zdarzeń (CEL) istnieje możliwość odtworzenia wszystkich zdarzeń, jakie poprzedziły awarie urządzenia.

 • Sterowanie maszyny papierniczej
  • 20 January 2008

  Przystąpiliśmy do modernizacji maszyny papierniczej w ramach której zastępujemy stare przekształtniki ASEA Tyrak najnowszymi napędami prądu stałego firmy ABB: ACS800. Będzie to pierwsze w Polsce wdrożenie tych urządzeń. W ramach modernizacji realizujemy również sterowanie procesem w oparciu o sterownik S7-300 Siemens i system wizualizacji zenOn.