Aktualności

 • System transportu ścinków
  • 17 June 2014

  W zakładzie produkcji opakowań kartonowych uruchomiliśmy system transportowy odpadu
  poprodukcyjnego (ścinków) do urządzenia prasującego (belownicy). Do realizacji zadania
  wykorzystany został sterownik SIMATIC S7-1200. Zmianę i regulację obrotów podajników
  zapewniliśmy wykorzystując przemienniki częstotliwości produkcji firmy SEW.

 • Stanowisko testowe zespołu napędowego pojazdów szynowych
  • 02 December 2013

  Otrzymaliśmy zlecenie na zaprojektowanie i wykonanie mobilnego stanowiska testowego dla zespołów napędowych pojazdów szynowych Power Pack. Power Pack jest to kompletny zespół napędowy wyposażony w silniki i bezstopniową przekładnię. Stanowisko testowe umożliwiać będzie pełną diagnostykę urządzenia testy bez konieczności podłączenia do pojazdu szynowego.

 • Dokumentacja elektryczna systemu przygotowania biomasy
  • 02 April 2011

  Na zlecenie Elektrociepłowni znajdującej się na południu Polski wykonaliśmy pełna dokumentację przygotowania, magazynowania i trasportu biomasy do palników pyłowych dwóch kotłów energetycznych: OR32 N i Humboldt. System zaprojektowany został w postaci centralnej szafy sterowniczej oraz lokalnych szafek sterowania miejscowego przy wykorzystaniu sterownika SIMATIC S7, struktury ET200S oraz paneli operatorskich Touch Screen. Funkcje bezpieczeństwa, niezwykle istotne ze względu na wymagania systemu określone przez Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego realizuje rozbudowany sterownik bezpieczeństwa Samos firmy Wieland Electric (www.wieland-electric.pl). Monitoruje on sygnały związane z teperaturami, poziomami, ciśnieniami oraz układem wykrywania iskier.

 • System sterowania regału wielopoziomowego
  • 10 November 2010

  Przystąpiliśmy do realizacji systemu sterowania regału wielopoziomowego do składowania blach. Regał realizować będzie sekwencyjny ruch łap podawczych między stanowiskiem załadunku/rozładunku oraz poszczególnymi pietrami oraz załadunek i wyładunek blach z pięter składowania. Całość zrealizowana zostanie w oparciu o napędy na bazie przemienników częstotliwości oraz enkodery absolutne linkowe jako urządzenia pomiarowe. Algorytm pozycjonowania zostania zaimlementowany w sterowniku PLC. Funkcje parametrowania i diagnostyki realizowne będą przy pomocy panel operatorskiego.

 • System sterowania transportem surowca na placu składowym
  • 20 February 2009

  Przystąpiliśmy do realizacji systemu sterowania podajnikami realizującymi dystrybucję trocin i zrębek na placu składowym surowca. System umożliwiać będzie wybór miejsca składowania surowca, nadzorując optymalne załączanie/wyłączanie urządzeń w sposób zapobiegający ich zapychaniu. Całość realizujemy przy wykorzystaniu sterownika S7-300 oraz panela operatorskiego Touch Screen MP270.

 • System sterowania transportu palet
  • 21 November 2008

  Przystępujemy do realizacji systemu transportu palet w procesie sieciowania tworzyw sztucznych. System realizować będzie koordynację ruchu palet z produktami podlegającymi procesowi sieciowania w akceleratorze.
  Rozwiązanie zrealizowane zostanie w oparciu o sterownik Siemens S7, lokalne panele obiektowe Windows CE oraz nadrzędny system wizualizacji, archiwizacji danych i obsługi receptur, realizowany na bazie oprogramowania zenOn.
  Ze względu na trudne warunki pracy urządzeń zamontowanych w komorze akceleratora, związane z obecnością promieniowania, ozonu i kwasu azotowego w atmosferze, do realizacji systemu zastosowane zostaną czujniki wykonane ze stali szlachetnej, silniki i urządzenia wykonawcze w specjalnych wykonaniach oraz specjalizowane systemu ochrony kabli elektrycznych.

 • Kolejny system odpylania i transportu pneumatycznego
  • 25 March 2007

  Dzięki posiadanemu doświadczeniu w dziedzinie odpylania oraz transportu pneumatycznego otrzymaliśmy kolejne zadanie z tej dziedziny. Opracowujemy i wdrażamy w pełni zautomatyzowany system na potrzeby kilku ciągów produkcyjnych z zakładach płyt pilśniowych. Układ oparty będzie na sterowniku S7-300 i kilku lokalnych panelach operatorskich Touch Screen MP270 połączonych i sterowanych w sieci Profibus DP.