Aktualności

 • Modernizacja sterowania SIMATIC S5 prasy kuziennej 32MN
  • 25 March 2010

  Wykonaliśmy modernizację sterowania prasy kuziennej o nacisku 32MN. Wyeliminowany został stary system sterowania oparty na sterowniku SIMATIC S5 i komputerzez DOS. Aktualnie prasą steruje SIMATIC S7 z funckją zdalnego serwisu poprzez internet. Inteface uzytkownika zapewnia komputer PC z systemem wizualizacji Copa-Dta zenon.

 • Fabryka produkcji peletu
  • 06 January 2010

  Przystąpiliśmy do komplesowej realizacji projektu związanego z nową fabryką peletu w Polsce południowej w zakresie energetyki i automatyki. Pelet produkowany będzie ze słomy. Cała linia złożona będzie z dwóch bliźniaczych ciągów o łącznej rocznej wydajności 100.000 ton. System sterowania zrealizowany będzie w oparciu o sterowniki z rodziny SIMATIC S7 i systemy SCADA Copa-Data zenon. Zakończenie inwestycji zaplanowano na jesień 2010 r.

 • Uruchomienie prototypowej instalacji produkcji peletu
  • 25 August 2009

  Wykonaliśmy koncepcję sterowania, projekt, oprogramowanie oraz uruchomiliśmy prototypową instalację produkcji peletu ze słomy. Instalacja jest unikalna ze względu na brak linii suszenia oraz wykorzystanie opatentowanej metody chemizacji w celu związania wilgoci w surowcu i umożliwienia prowadzenia procesu peletowania. System oparty został na sterownikach Siemens SIMTIC S7 oraz wizualizacji procesu Copa-Data zenon.

 • System wspomagania utrzymania ruchu krajarki
  • 18 June 2009

  Wdrożyliśmy system wspomagania utrzymania ruchu krajarki tamborów papieru. Zrealizowany został on na bazie systemu wizualizacji zenOn. System wizualizuje wszystkie wejścia i wyjścia sterownika oraz zależności logiczne realizowane przez sterownik w czasie rzeczywistym. Dodatkowo prowadzona jest archiwizacja zmiennych analogowych i stanów awaryjnych. Przy wykorzystaniu chronologicznej listy zdarzeń (CEL) istnieje możliwość odtworzenia wszystkich zdarzeń, jakie poprzedziły awarie urządzenia.

 • System sterowania frezarką bramową FRP12
  • 21 April 2009

  Wykonaliśmy modernizację systemu sterowania frezarki bramowej FRP 12 dla jednego z producentów silników okrętowych. System zrealizowaliśmy w oparciu o sterownik S7-300 wyposażony w specjalizowane karty pozycjonujące oraz karty enkoderowe. Łoże i cztery suporty wyposażyliśmy w liniały optyczne a pinole w enkodery absolutne, co umożliwiło pozycjonowanie ich z dokładnością do 0,01mm. Napędy zrealizowaliśmy przy wykorzystaniu silników asynchronicznych z enkoderami i przekształtników ACS-800 firmy ABB. Interface dla użytkownika zrealizowaliśmy na bazie panel Windows Ce i systemu wizualizacji zenOn.

 • System sterowania transportem surowca na placu składowym
  • 20 February 2009

  Przystąpiliśmy do realizacji systemu sterowania podajnikami realizującymi dystrybucję trocin i zrębek na placu składowym surowca. System umożliwiać będzie wybór miejsca składowania surowca, nadzorując optymalne załączanie/wyłączanie urządzeń w sposób zapobiegający ich zapychaniu. Całość realizujemy przy wykorzystaniu sterownika S7-300 oraz panela operatorskiego Touch Screen MP270.

 • System wizyjny na stanowisku zgrzewania prądami wirowymi
  • 18 December 2008

  Uruchomiliśmy system wizyjny kontrolujący linię pilotującą na stanowisku zgrzewania prądami wirowymi dla jednej z hut. Śledzi on położenie spawu i steruje obrotem rury w celu prawidłowego zapozycjonowania spawu dla układu ciagłej kontroli jakości spawu. System zrealizowaliśmy przy wykorzystaniu systemu wizyjnego SICK.

 • System sterowania transportu palet
  • 21 November 2008

  Przystępujemy do realizacji systemu transportu palet w procesie sieciowania tworzyw sztucznych. System realizować będzie koordynację ruchu palet z produktami podlegającymi procesowi sieciowania w akceleratorze.
  Rozwiązanie zrealizowane zostanie w oparciu o sterownik Siemens S7, lokalne panele obiektowe Windows CE oraz nadrzędny system wizualizacji, archiwizacji danych i obsługi receptur, realizowany na bazie oprogramowania zenOn.
  Ze względu na trudne warunki pracy urządzeń zamontowanych w komorze akceleratora, związane z obecnością promieniowania, ozonu i kwasu azotowego w atmosferze, do realizacji systemu zastosowane zostaną czujniki wykonane ze stali szlachetnej, silniki i urządzenia wykonawcze w specjalnych wykonaniach oraz specjalizowane systemu ochrony kabli elektrycznych.

 • Linia produkcji peletu ze sterowaniem Allen Bradley
  • 15 November 2008

  Przystąpiliśmy do realizacji rozbudowy istniejącej linii peletującej dostarczonej przez firmę Sprout-Matador o dodatkową prasę peletującą. W ramach zadania wykonujemy projekt elektryczny szafy sterowniczej, dostarczamy i oprogramowujemy sterownik Allen Bradley oraz system wizualizacji bazujący na oprogramowaniu zenOn.

 • System sterowania pompownią wody technologicznej
  • 10 September 2008

  Przystąpiliśmy do projektowania systemu sterowania pompowni wody technologicznej dla wydziału prasowni w hucie. System ma realizować sterowanie zespołem 12 pomp i zaworów w celu zapewnienia ilości wody wynikającej ze zmiennych procesów technologicznych wydziału prasowni, przy zachowaniu ich pracy rotacyjnej w celu równomiernego ich zużywania. System oparto o sterownik S7 Siemens i panel operatorski MP270.